Čo vraví zákon?

Materská dovolenka

Poradňa: Ak chce zamestnankyňa dostávať materskú dávku nemôže poberať príjem od zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Podmienkou nároku na dávku materské je absencia príjmu, z ktorej organizácia platila odvodya z ktorej zároveň vznikol nárok na dávku materské. Ak však zamestnankyňa na materskej uzatvorí nový pracovnoprávny vzťah u nového zamestnávateľa, alebo aj pôvodného, príjem ju o materskú nepripraví a voči Sociálnej poisťovni nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Na materskú dávku má nárok aj žena – podnikateľka. Počas poberania dávky si nemusí pozastaviť živnosť a naďalej môže podnikať. Jej výška príjmu nie je obmedzená. Ak sa počas poberania materskej dávky rozhodne založiť živnosť, môže tak urobiť a nestráca nárok na dávku.  

Rodičovská dovolenka

Poberanie rodičovského príspevku nie je obmedzené príjmom a žena na rodičovskej dovolenke môže pracovať na pracovnú zmluvu alebo dohodu s poberaním rodičovského príspevku. Keďže príjem na základe pracovnej zmluvy a príjem z dohody zakladá vznik dôchodkového poistenia, žena na rodičovskej dovolenke je povinná sa do 8 kalendárnych dní od začiatku výkonu práce odhlásiť z dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého bydliska, ak sa narodením dieťaťa prihlásila na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu podaním prihlášky na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Po skončení výkonu práce sa opäť môže prihlásiť ako osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov veku.

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.